Pompy Ciepła Mitsubishi

Pompa Ciepła - STE EHST 20BYS9

Moduł wewnętrzny z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej do podłączenia do jednostek zewnętrznych Mitsubishi Electric typoszeregu Power Inverter lub Zubadan. Pomiędzy modułem a jednostką zewnętrzną prowadzona jest instalacja freonowa.

Moduł wewnętrzny wyposażony jest w:

  • - zasobnik ciepłej wody użytkowej
  • - wbudowaną pompę obiegową
  • - programator trybu dziennego/nocnego/cwu/wakacyjny
  • - sterownik pozwalający nawysterowanie pracą 2-óch obiegów grzewczych
  • - sterownik pozwalający ustalenie charakterystyki grzewczej budynku
  • - wymiennik ciepła freon/woda

Zależnie od podłączonej jednostki zewnętrznej zestaw może mieć moc grzewczą od 7.0 do 16.0kW

zobacz katalog produktów

Pompa Ciepła - STE EHST 20XYS9

Moduł wewnętrzny z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej do podłączenia do jednostek zewnętrznych Mitsubishi Electric typoszeregu Power Inverter lub Zubadan. Pomiędzy modułem a jednostką zewnętrzną prowadzona jest instalacja wodna.

Moduł wewnętrzny wyposażony jest w:

  • - zasobnik ciepłej wody użytkowej
  • - wbudowaną pompę obiegową
  • - programator trybu dziennego/nocnego/cwu/wakacyjny
  • - sterownik pozwalający nawysterowanie pracą 2-óch obiegów grzewczych
  • - sterownik pozwalający ustalenie charakterystyki grzewczej budynku

Zależnie od podłączonej jednostki zewnętrznej zestaw może mieć moc grzewczą od 5.0 do 14.0kW.

zobacz katalog produktów

Pompa Ciepła - ZUBA DAN

Praca do -25°C !!!!!! JEDYNA NA RYNKU !!!

Schemat działania najnowszej powietrznej pompy ciepła Mitsubishi Electric

Zastosowanie nowoczesnego czynnika chłodniczego R410A wraz z najnowszej generacji sprężarkami inwerterowymi z dwustopniowym procesem sprężania, płynnie dostosowującymi wydajność urządzenia do potrzeb, pozwala na zastosowanie sprężarkowych powietrznych pomp ciepła jako jedynego źródła ciepła nawet do temperatury powietrza zewnętrznego-25 oC ZUBA DAN najnowszy model pompy ciepła Mitsubishi Electric. Schemat działania pompy ciepła w funkcji grzania polega na doprowadzeniu do wymiennika ciepła agregatu zewnętrznego czynnika R410A w postaci cieczy o niskiej temperaturze, następnie czynnik parując w bardzo niskiej temperaturze dochodzącej do -30 0C "odbiera" ciepło z powietrza zewnętrznego. Pary czynnika R410A trafiają do sprężarki, w której na wskutek przemian termodynamicznych z zastosowaniem specjalnego dwustopniowego procesu sprężania wzrasta temperatura i ciśnienie czynnika. Gorące pary opuszczające sprężarkę trafiają do klimatyzatora wewnątrz budynku.

W klimatyzatorze także zamontowany jest wymiennik ciepła, w którym ciepło z czynnika R410A o temperaturze do 50 0C jest przekazywane do powietrza w pomieszczeniu. Każdy klimatyzator posiada wentylator, który rozprowadza ciepłe powietrze po pomieszczeniu. Czynnik, który oddał w budynku na wymienniku klimatyzatora ciepło, ochładza się i w postaci cieczy trafia na zawór rozprężny, gdzie jeszcze bardziej obniża swoją temperaturę i ciśnienie. Stamtąd czynnik jest kierowany z powrotem na wymiennik ciepła agregatu zewnętrznego, aby mógł odebrać ciepło z powietrza atmosferycznego. Obieg się powtarza.

Średnio sezonowy współczynnik wykorzystania energii elektrycznej COP określający ilość energii elektrycznej włożonej w pracę pompy ciepła do ilości uzyskanej mocy cieplnej wynosi w przypadku najnowszej generacji pomp ciepła powietrznych około COP ~ 4,0. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii dwustopniowego sprężania współczynnik COP dla temperatury powietrza zewnętrznego -20 0C wynosi COP ~ 3,25 co jest najlepszym osiągiem w przypadku obecnie stosowanych pomp ciepła powietrznych.

PRZYKŁADOWY PROJEKT SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA

Obiekt: Domek Jednorodzinny
Lokalizacja: Kraków
Powierzchnia: 160 m2
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzewczą: 11 kW
Rozprowadzenie instalacji: Z jednostki zewnętrznej (typ PUHZ) 1 parą przewodów miedzianych, izolowanych, do jednostki wewnętrznej kanałowej (PEH). Z jednostki wewnętrznej kanałowej (umieszczonej na strychu lub w piwnicy) rozprowadzenie powietrza do poszczególnych pomieszczeń.
 
Centralne ogrzewanie Cena brutto
Kocioł gazowy wraz z instalacją, grzejnikami i automatyką i montażem: 30 000 zł
Średniosezonowy koszt ogrzewania domku: 4 600 zł
 
Pompa ciepła  
Pompa ciepła wraz z instalacją kanałową automatyką i montażem: 40 000 zł
Średniosezonowy koszt ogrzewania domku: 1 500 zł

Ogrzewanie pompą ciepła pozwala na zwrot kosztów poniesionych na inwestycję po 4 do 12 lat (w zależności od modelu pompy ciepła) w porównaniu z tradycyjnym systemem ogrzewania c.o. za pomocą kotła gazowego jako źródła ciepła. Koszt ogrzewania średniej wielkości domku jednorodzinnego za pomocą pompy ciepła powietrznej wynosi ok. 1000 do 2000 zł/rok (dla powierzchni. użytkowej 100 m2 do 200 m2) Biorąc pod uwagę okresową obsługę konserwacyjną urządzeń - około 500 zł na rok, możemy powiedzieć, że całkowity zwrot nakładów poniesionych na instalację pompy ciepła w porównaniu z tradycyjnym systemem c.o. nastąpi po 15 latach, czyli krócej mówiąc po 15 latach mamy za darmo instalację pompy ciepła. Minimalna żywotność systemu w domku jednorodzinnym bez większych nakładów remontowych (np. wymiany sprężarki) wynosi około 20 lat. Przy tego typu instalacjach nie ma konieczności stosowania dodatkowej armatury, regulatorów, przepompowni , itd. Niezawodność systemu jest bardzo wysoka ponieważ rezygnujemy całkowicie z drogiej i wymagającej specjalistycznego sprzętu instalacji glikolowej zainstalowanej w gruncie lub w wodzie. Całe niezbędne oprzyrządowane jest fabrycznie wmontowane w urządzenia. Dodatkowo montaż systemów grzewczych opartych na instalacjach pompy ciepła nie wymaga specjalistycznych pozwoleń. Jedynym wymogiem jest konieczność doprowadzenia dostatecznie dużej ilości energii elektrycznej, która będzie zasilać agregat zewnętrzny - w naszym przypadku jest to minimum 5 kW. Stosowanie pomp ciepła do ogrzewania nie wymaga prowadzenia skomplikowanych i niebezpiecznych instalacji oraz prac monterskich.