Klimatyzatory Mitsubishi Electric

MIESZKANIE Seria M

 • - Cicha praca
 • - Świeże powietrze bez otwierania okien
 • - Odzysk ciepła
 • - Wypoczynek, orzeźwienie i spokojny sen

W pomieszczeniach mieszkalnych i gabinetach proponujemy urządzenia serii M. Moce chłodnicze jednostek wewnętrznych zawierają się w przedziale 1,7 kW do 7.1 kW. Agregaty zewnętrzne umożliwiają podłączenie do 8 urządzeń wewnętrznych o łącznej mocy 14 kW. Serię M cechuje bardzo cicha praca na poziomie od 20dB(A). Aby zapewnić wymianę powietrza z odzyskiem ciepła polecamy stosowanie rekuperatorów Lossnay.

zobacz katalog produktów

BIURO Seria M i Mr Slim

 • - Niezawodność
 • - Komfortowe warunki pracy
 • - Różnorodność typów urządzeń wewnętrznych

Urządzenia serii M i Mr. Slim znajdują zastosowanie w biurach, sklepach, pomieszczeniach technicznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża odległość pomiędzy agregatem zewnętrznym a urządzeniem wewnętrznym. Moce chłodnicze urządzeń wewnętrznych zawierają się w przedziale od 1.7 kW do 26kW. Jeden agregat zewnętrzny może współpracować maksymalnie z ośmioma urządzeniami wewnętrznymi. Do wentylacji pomieszczeń służą rekuperatory kanałowe LGH o wydajności od 150 do 2000 m3.

zobacz katalog produktów

BUDYNEK Seria City Multi

 • - Wydajność
 • - Proste i skuteczne rozprowadzanie ciepła i chłodu
 • - Nowatorskie rozwiązania techniczne
 • - Przyjazne dla elewacji budynku
 • - Niezależne sterowanie jednostkami wewnętrznymi

Wszędzie tam, gdzie trzeba klimatyzować wiele indywidualnych pomieszczeń, zapewniając jednocześnie niezależne sterowanie pracą urządzeń polecamy systemy City Multi. Jeden zestaw może składać się z agregatów o łącznej mocy do 140kW.

zobacz katalog produktów

Klimatyzatory Mitsubishi Heavy Industries LTD

DLA DOMU

Klimatyzatory RAC

RAC (Residential Air Conditioners) - Grupa klimatyzatorów przeznaczona dla odbiorców indywidualnych (klimatyzacja domów i mieszkań) i biznesowych (małe sklepy i biura) do montażu w mniejszych pomieszczeniach.

zobacz katalog produktów

System INVERTER MULTI-SPLIT

Większość urządzeń z grupy RAC pracuje w konfiguracji "split", jednakże możliwe są też konfiguracje typu "multi-split" ( do 6 jednostek wewnętrznych na jedną jednostkę zewnętrzną ). Jednostki wewnętrzne montowane są na ścianie ( ścienne, przypodłogowe, podsufitowe ) lub w suficie ( kanałowe, kasetonowe ). Dostępne są jednostki chłodząco-grzejące z inwerterem, o zmiennej wydajności, przystosowane do pracy przy temperaturze zewnętrznej od -15°C do +46°C dla funkcji chłodzenia oraz od -15°C do +21°C dla funkcji ogrzewania . Na uwagę zasługują również imponujące możliwości gabarytowe instalacji - maksymalna odległość i przewyższenie pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną ( odpowiednio: 30m i 20m ), a także prostota montażu, która obniża cenę instalacji urządzeń.

Funckje Komfortu, Oszczędności i Bezpieczeństwa

Funkcje zapewniające komfort
Automatyczny dobór trybu pracy i temperatury

Praca automatyczna (ogrzewanie / chłodzenie / osuszanie)

"Hi Power" szybkie osiągnięcie żądanej temperatury

3 systemy komfortowego i wydajnego ogrzewania
Funkcja komfortowego przepływu powietrza
Praca automatyczna kierownicy powietrza

Spiralny nawiew powietrza

Pamięć ustawienia kierownicy powietrza

Ruch pionowy kierownicy powietrza

Praca poziomych kierownic powietrza
Wygoda i funkcje oszczędnościowe
Automatyczne włączenie urządzenia

Tryb spania

Automatyczne wyłączenie urządzenia

Osuszanie powietrza

Tryb ekonomiczny

24-godzinny programator czasowy
Obsługa oraz funkcje zabezpieczające
Łatwy demontaż ażurowej obudowy wlotu powietrza

Funkcja autodiagnostyki

Automatyczne odszranianie - sterowanie mikrokomputerowe
Inne funkcje
Wyłącznik główny

Automatyczny restart

Jonizacja powietrza

Podświetlenie na klawiaturze pilota

zobacz katalog produktów

DLA BIZNESU

Klimatyzatory komercyjne PAC

PAC (Packaged Air Conditioners) - to klimatyzatory typu split i multisplit stworzone z myślą o zastosowaniach biznesowych jak duże biura, restauracje, sale konferencyjne, salony sklepowe, pensjonaty.

Szersza oferta jednostek wewnętrznych (podsufitowe, kasetonowe i kanałowe) i większe wydajności (od 4kW do 25kW) umożliwiają tworzenie instalacji o większej długości całkowitej (do 70m) i większych przewyższeniach (do 30m). Te klimatyzatory lepiej dopasowują się do estetyki i kompozycji pomieszczeń komercyjnych. Grupę PAC cechuje lepsza (w porównaniu do RAC) konfigurowalność systemu i szersze możliwości sterowania pracą poszczególnych urządzeń (centralny system sterowania). Dzięki specjalnej konstrukcji jednostek zewnętrznych możliwe jest zapewnienie cichej i efektywnej pracy systemu w funkcji chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej w zakresie od -15 do + 43°C. System V-Multi umożliwia podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych na jedną jednostkę zewnętrzną. Seria PAC oferuje urządzenia chłodząco-grzejące z inwerterem.

zobacz katalog produktów

System V Multi

Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do czterech jednostek wewnętrznych. System dedykowany do instalacji klimatyzacyjnych pomieszczeń o dużej powierzchni, pomieszczeń w kształcie litery L lub innych niestandardowych kształtach. V Multi umożliwia elastyczny wybór różnych jednostek wewnętrznych kilku typów, w szczególności wybór jednostek wewnętrznych o różnych wydajnościach w zakresie tego samego typu lub podobnych wydajności - różnych typów. Co więcej, do czterech jednostek wewnętrznych może pracować synchronicznie z jedną jednostką zewnętrzną. 14 typów jednostek wewnętrznych, 69 modeli. Jednostki zewnętrzne jednofazowe i trójfazowe.

KX6 "MICRO"

Nowy inwerterowy Multi System VRF dla biur, sklepów i dużych rezydencji.

zobacz więcej w zakładce SYSTEMY VRF.

SYSTEMY VRF

Systemy klimatyzacyjne VRF (ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego)

Dla klimatyzacji większych obiektów, idealnym i coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem są systemy VRF (Variable Refrigerant Flow). Umożliwiają one budowanie rozległych systemów (łączna długość rurociągu w obrębie systemu MHI może wynosić nawet 1000 m), kilkudziesięciometrowe różnice wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną, a wewnętrznymi oraz największy wybór jednostek wewnętrznych. W obrębie jednego systemu możliwa jest praca jednostek wewnętrznych w dowolnych konfiguracjach typów (łącznie blisko 78 modeli, 16 typów). Sterowanie indywidualne lub/i centralne z możliwością komunikacji z BMS oraz sterowaniem przez Internet.

Systemy MHI występują w wersji chłodząco-grzejącej (dwururowy system KX6) oraz z odzyskiem ciepła (trójrurowy system KXR6). To drugie rozwiązanie pozwala na jednoczesną pracę jednostek wewnętrznych w obrębie tego systemu w funkcji chłodzenia i ogrzewania. System może pracować w funkcji ogrzewania nawet przy temperaturze zewnętrznej do -20°C. Oznacza to, że w porach roku wiosna-jesień czy zima może ogrzewać/dogrzewać pomieszczenia jako dodatkowe lub wyłączne źródło ciepła (pompa ciepła odzyskuje energię cieplną rozproszoną w środowisku naturalnym).

Standardowy sterownik przewodowy (możliwość zastosowania również sterowników bezprzewodowych) posiada wbudowany programator tygodniowy, umożliwiający do 4 nastaw (start/stop) w ciągu dnia oraz zmianę zadanej temperatury. Sterownik pamięta parametry pracy jednostki w ostatnich 30 minutach, co daje nieocenioną pomoc w przypadku wystąpienia usterki. Centralne sterowanie systemem zapewniają konsole oraz interfejs komunikacyjny do BMS. Specjalistyczne oprogramowanie dla firm serwisowych ułatwia bieżącą kontrolę pracy systemu (Mente PC).

Systemy VRF są bardzo popularne w krajach Dalekiego Wschodu, także w Europie Zachodniej. Od kilku lat również w Polsce obserwuje się znaczne zainteresowanie rozwiązaniami tego typu.

System KXR

Możliwość jednoczesnej pracy w funkcji chłodzenia i ogrzewania.

System KXR umożliwia jednoczesną pracę jednostek wewnętrznych w funkcji chłodzenia i ogrzewania przy zastosowaniu jednej jednostki zewnętrznej. Stosowany w budynkach, gdzie konieczne jest rozdzielenie trybu pracy urządzeń na poszczególne strefy o różnych wymaganiach dla zapewnienia właściwego komfortu.

Oszczędna praca dzięki odzyskowi energii.

System zapewnia efektywny odzysk energii generowanej podczas funkcji chłodzenia i oddawanej w procesie skraplania. Najbardziej efektywna oszczędność w porównaniu do tradycyjnego systemu KX6 występuje w przypadku jednoczesnej i równomiernej pracy systemu w funkcji chłodzenia i ogrzewania.

* Jednostki wewnętrzne sterowane wspólnym sterownikiem pracują w tej samej funkcji (chłodzenie lub ogrzewanie).

Zwiększenie wydajności - Zasadniczy wzrost wydajności i oszczędności systemu podczas jednoczesnej pracy w funkcji chłodzenia i ogrzewania.

Unikalna kontrola niskiego i wysokiego ciśnienia opracowana przez MHI zapewnia stabilną pracę systemu w funkcji chłodzenia i ogrzewania w szerokim zakresie temperatur. System automatycznie i precyzyjnie kompensuje różnice pomiędzy obciążeniem w funkcji chłodzenia i ogrzewania, dzięki czemu osiągnięto znaczący wzrost efektywności systemu.

System KX6 MICRO

KX6 MICRO to system przeznaczony do klimatyzacji małych biur, sklepów i rezydencji.

Jednostki zewnętrzne o mocach 11,2kW; 14,0kW; 15,5kW dostępne są w wersji jednofazowej i trójfazowej. System MICRO KX6 umożliwia podłączenie maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Nastawy temperatury można zmieniać z dokładnością do 0,5°C, co powinno zaspokoić najbardziej wymagających użytkowników. Dodatkowe opcje w sterowaniu to różnego typu sterowniki centralne, w tym umożliwiające komunikację z BMS oraz rozliczenie kosztów energii elektrycznej.

zobacz katalog produktów

Klimatyzatory Panasonic

Klimatyzatory MDV